Tegenstrijdige rollen tussen vakman, manager en ondernemersvaardigheden, wie loopt daar niet tegenaan?

Een discrepantie tussen vakman, manager en ondernemersvaardigheden kan ontstaan wanneer je jezelf richt op het ontwikkelen van vaardigheden in slechts één van deze gebieden, terwijl je de andere vakgebieden verwaarloosd. Vaak wordt een onderneming gestart vanuit de drijfveer vakman en de andere vakgebieden moeten nog worden aangeleerd.

Vakmanschap = meesterschap?

Een vakman richt zich op het perfectioneren van zijn of haar vakmanschap en expertise op een bepaald gebied, zoals een timmerman, een programmeur, een schilder, enz. Een vakman kan zich echter richten op het perfectioneren van zijn of haar vakmanschap, omdat dit vanzelf gaat. De zakelijke aspecten van zijn of haar werk begrijpen, zoals marketing, boekhouding en personeelsbeheer is een andere tak van sport.

Manager lijdinggevende of leidinggevende?

Een manager is verantwoordelijk voor het aansturen van mensen en middelen om bepaalde doelen te bereiken. Een manager kan echter teveel bezig zijn met het aansturen van mensen en het oplossen van problemen op de korte termijn, waardoor hij of zij zich niet genoeg richt op het ontwikkelen van de strategische visie en langetermijndoelen van het bedrijf.

Slaaf van je onderneming?

Een ondernemer richt een bedrijf op en bouwt deze verder uit. Ondernemers kunnen echter zo gefocust zijn op het vinden van nieuwe kansen en het ontwikkelen van nieuwe ideeën, dat ze niet genoeg aandacht besteden aan het beheersen van de operationele aspecten van hun bedrijf, zoals het opstellen van budgetten en het managen van cashflow.

Ondernemerschap is meesterschap?

Om succesvol te zijn in het bedrijfsleven, moeten vakmannen, managers en ondernemers vaardigheden ontwikkelen in alle drie de gebieden. Een vakman moet niet alleen zijn vakmanschap perfectioneren, maar ook de zakelijke aspecten van zijn werk begrijpen. Een manager moet niet alleen problemen oplossen op de korte termijn, maar ook een strategische visie ontwikkelen voor de lange termijn. En een ondernemer moet niet alleen nieuwe kansen vinden, maar ook effectief de operationele aspecten van het bedrijf beheren.

SAMENVATTING E-MYTH (Aanrader)

Het boek “The E-Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don’t Work and What to Do About It” (vertaald als “De E-mythe: Waarom de meeste kleine ondernemingen niet werken en wat je eraan kunt doen”) is geschreven door Michael E. Gerber. In dit boek worden bovengenoemde aspecten uitgebreid beschreven, maar ook oplossingsrichtingen. Echt een aanrader!

Het boek gaat over het verschil tussen het zijn van een technisch expert (bijvoorbeeld een kok, loodgieter of programmeur) en het runnen van een succesvolle onderneming. Gerber betoogt dat veel ondernemers hun bedrijf starten vanuit een passie voor hun vakgebied, maar falen omdat ze niet de vaardigheden hebben om een effectieve ondernemer te zijn.

Gerber introduceert de “E-mythe”, die stelt dat de meeste ondernemers denken dat ze moeten werken in hun bedrijf, terwijl ze eigenlijk moeten werken aan hun bedrijf. Hij pleit voor het creëren van systemen en processen om het bedrijf te stroomlijnen, zodat het kan blijven groeien, zelfs als de ondernemer er niet constant bij betrokken hoeft te zijn.

Het boek bevat praktische adviezen en casestudy’s om ondernemers te helpen bij het bouwen van een succesvol bedrijf. Gerber benadrukt ook het belang van een heldere visie en missie voor het bedrijf, en het creëren van een cultuur die de groei en ontwikkeling van medewerkers bevordert.

Al met al is “The E-Myth Revisited” een nuttig boek voor iedereen die een onderneming wil starten of al een bedrijf heeft, maar worstelt met het opschalen en laten groeien van hun onderneming.