3 tips aan directeuren en bestuurders van onderwijsinstellingen

Ooit zei een bekende Nederlander:
“Je ziet het pas als je het door hebt”

Onderwijsinstellingen hebben veel overeenkomsten met het bedrijfsleven, namelijk dat cultuur vanuit de top van de organisatie wordt bepaald, maar ook dat het eindresultaat (Cito-scores, medewerkerstevredenheid, oudertevredenheid en leverancierstevredenheid) wordt bepaald door de cultuur en de set van gedragingen in de organisatie. Dit betekent als er sprake is van onvoldoende bestuurskracht of leiderschap dat dit effect heeft op de prestaties van de schoolorganisatie. Het bestuur moet er voor zorgen dat de directie in positie is, hierdoor kan de directie ook richting het managementteam en medewerkers een duidelijke koers varen. Duidelijkheid en helderheid zijn belangrijke ingrediënten. Is het mogelijk om helder te krijgen wat uw blinde vlekken zijn in uw organisatie?

Tip 1:

Wil je weten waar je staat als bestuurder/directeur in dit speelveld is het de kunst om te luisteren. Wat leeft er bij de medewerkers, leveranciers, ouders en leerlingen. Bouw een reflectieve organisatie waarbij 3600feedbackinstrumenten gemeengoed zijn. Niet om elkaar af te breken, maar om de organisatie op te bouwen. Dit vergt een open houding van een iedere stakeholder in de organisatie. Maar in dit alles houd wel koers aan de hand van je ontworpen missie en visie.

Tip 2:

Zorg voor een heldere missie. Waarom bestaat uw organisatie? Dit is een ontzettend belangrijk vertrekpunt. De missie is het fundament van je organisatie. De missie voedt de kernwaarden in je organisatie. De missie vertaal je naar een gedragen visie voor de komende periode. De medewerkers die werken in je organisatie omarmen de kernwaarden en deze visie en gaan daarmee aan de slag!

Tip 3:

Een schoolorganisatie is per uitstek een omgeving waarin veel leervermogen aanwezig is, maar door de krachtenvelden die er zijn, zoals de verhouding Raad van Toezicht / College van Bestuur / Directie / Managementteam lijkt er van dit leren weinig terecht te komen. In de waan van de dag moet er heel veel. Plan regelmatig momenten in uw organisatie waarin gewerkt wordt ‘aan’ uw schoolorganisatie in plaats van ‘in’ schoolorganisatie.

Wilt u weten hoe Admodus Advies kan bijdragen aan inzicht krijgen in uw organisatie en de juiste diagnose stellen en ontwikkelingen in één strategie op 1 A4?