Controle hebben over je bedrijf, wat is dat eigenlijk?

Heb jij het gevoel dat je de controle hebt over je bedrijf?
Wat is dat eigenlijk, controle hebben over je bedrijf?
De Dikke van Dale zegt: beheersing, iets onder controle hebben, iets in bedwang hebben, beheersen.

Zoals je wellicht weet ben ik businesscoach, waarbij ik gebruik maak van het MKB Canvas©. Een prachtig model wat heel goed laat zien hoe een organisatie werkt of niet werkt.

Het MKB canvas© bestaat uit twee cirkels en het middelpunt. De oranje cirkel geeft de klantreis weer en de blauwe cirkel de interne organisatie. Controle over je bedrijf gaat dus over de blauwe cirkel. Zijn de mensen, processen, systemen en financiën goed op elkaar afgestemd zodat de klantreis (marketing, verkoop, realisatie en relatiebeheer) geweldig kan verlopen. Want daar gaat het in de kern om. Op het moment dat de klantreis stroef verloopt heeft dat veelal te maken met het niet op orde hebben van je interne organisatie. Het middelpunt van het MKB Canvas© gaat over persoonlijk en zakelijk leiderschap. Presteer je als leider op het niveau van een 6, dan zal je organisatie ook niet verder kunnen groeien dan dit niveau.

Doe de volgende test:

Hoe je dat op een gemakkelijke manier toetsen of testen. Stel je nu een voor dat de omzet in je bedrijf verdubbeld? Dat is mooi, een luxe toch? Waar loopt het dan klem in je organisatie? Zijn dat de processen, systemen? Of is dat personeel of de financiën?

Ik zal dit verder uitwerken aan de hand van financiën. Financiën zijn het gevolg van de dingen die je in je bedrijf doet (omzet) en de inkoop die daarvoor nodig is. Op het moment dat de omzet in je bedrijf verdubbeld, gebeurt er eigenlijk iets vreemds in de financiën van je bedrijf. Er ontstaat financiële krapte. Hierdoor ontstaat verwarring in je mindset. Hoe kan dit nu! Je bedrijf groeit, maar financieel lijkt het juist alsof het slechter gaat.

Rekenvoorbeeld

In je onderneming gebeurt namelijk iets wezenlijks en je gaat het echt zien als je het doorhebt.

Winst/verlies November December
Omzet 100 250
Inkoop 60 113
Brutomarge 40 137
Kosten 30 30
Afschrijvingen 5 5
Winst 5 102
EBITDA 10 107
Balans December November   December November
Activa     Passiva    
Bedrijfsmiddelen 15 20 Eigen vermogen 102 0
Debiteuren 250 100 Crediteuren 143 90
Liquide middelen 10 0 BTW 30 10
Overige schulden 0 20
Totaal 275 120 Totaal 275 120

Betalingstermijn: debiteuren 30 dagen
Betalingstermijn: crediteuren 14 dagen

In dit voorbeeld betekent het dat er in november minimaal € 90 voorgeschoten moeten worden vanuit liquiditeit, maar die staat op € 0,00.
In december moet er minimaal € 143 voorgeschoten worden vanuit liquide middelen, maar die staat op € 10 vanuit het overschot cashflow vorige maand. Kortom in financieel opzicht een grote uitdaging.

Ik hoop dat dit eenvoudige voorbeeld je helpt om inzicht te krijgen wat de verhouding is tussen de winst en verliesrekening en de balans.

Oplossingsrichtingen

Hiervoor zijn diverse mogelijkheden beschikbaar. De eerste mogelijkheid is factoring, de tweede mogelijkheid is het aangaan van een rekening Courant krediet, een derde mogelijkheid is het zoeken van een informal investor.  Factoring is handig om je debiteuren te beheren en snel uit te laten betalen. Uiteraard brengt die ook een kostenplaatje met zich mee. Dit geldt natuurlijk ook voor de andere oplossingsrichtingen.

In de praktijk van alledag zie ik dat ondernemers hun liquiditeitsprobleem op korte termijn oplossen door de BTW inkomsten of reservering belasting te gebruiken. Dit is een minder handige korte termijn strategie en niet financieel duurzaam. Eigenlijk ben je een dief van de overheid op het moment dat je de BTW niet kan betalen.

Wat voor het oog een gezond en stevige ondernemingsgroei is kan het begin zijn van het einde van je onderneming omdat je niet in staat bent om op korte termijn aan je verplichtingen te voldoen.

Is het dan echt zo somber gesteld?
Nee, natuurlijk niet. Als je zorgt voor goede financiële informatie, zodat je tijdig kan sturen op je werkkapitaal is er niets aan de hand. Wat ook goed werkt is de methode Profit first©. Hiermee reserveer je de omzet over de diverse potjes (Winst, inkoop, btw, personeel, kosten). Werk met goede stuurinformatie en laat je niet financieel verrassen door de belastingdienst of een crediteur.

Vragen of hulp nodig, neem snel contact met mij op.